Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

- Tên trường: Trung cấp nghề Dĩ An .

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: Khu phố Thống Nhất, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0650).3733290 - 3735126 - Fax: 0650.3733290

I/ Chức năng, nhiệm vụ của trường:

1. Chức năng:

- Đào tạo nghề theo 2 cấp trình độ: trung cấp nghề, sơ cấp nghề với các ngành nghề kỹ thuật và nghiệp vụ đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp trong tỉnh Bình Dương và khu vực miền Đông nam bộ. Mở các khóa đào tạo chuyên ngành; huấn luyện và tổ chức thi nâng tay nghề hoặc nghiệp vụ cho công nhân theo yêu cầu;

- Hợp tác với các tổ chức đào tạo, tư vấn để đào tạo, nâng cao bồi dưỡng kiến thức, phổ biến công nghệ mới cho lao động theo nhu cầu của các doanh nghiệp và xã hội các đối tượng có nhu cầu.

- Hợp tác với các tỉnh khác (khi có nhu cầu) để phối hợp đào tạo để nâng cao năng lực và khả năng đào tạo của trường. Tùy theo nhu cầu xã hội, trong tương lai Trường sẽ bổ sung thêm một số ngành nghề đào tạo.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, tổ chức sản xuất.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm trình các Sở, Ngành có liên quan phê duyệt;

- Xây dựng các phương án đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ các ngành nghề đáp ứng nhu cầu của tỉnh trong từng giai đoạn;

- Lập luận chứng kinh tế-kỹ thuật ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, dịch vụ, thương mại;

Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giảng dạy, thương mại dịch vụ, … nhằm phục vụ đào tạo nghề;

- Tham mưu cho các sở, ngành về phương hướng đào tạo nghề trong từng thời kỳ;

- Tổ chức thực hiện giáo dục và đào tạo nghề theo kế hoạch đã được Sở Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Bình Dương phê duyệt.

II/ Mục tiêu đào tạo của trường:

Trường Trung cấp nghề Dĩ An đào tạo lao động theo 2 cấp  trình độ: trung cấp  nghề và sơ cấp nghề nhằm nâng cao chất lượng lực lượng lao động xã hội theo hướng chính quy và hiện đại. Chuẩn bị nguồn nhân lực có tay nghề hội nhập tốt với thị trường lao động của khu vực. Gắn kết trường nghề với các doanh nghiệp trong việc đào tạo, đào tạo lại nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu được bồi dưỡng về lao động kỹ thuật, cập nhật kiến thức một cách thường xuyên đối với người lao động. Trong đó:

+ Dạy nghề trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học nghề kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của một nghề; có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

+ Dạy sơ cấp nghề cho lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ và các đối tượng khác có nhu cầu học nghề.

Top

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com