Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

Cán bộ phòng Đào tạo:

                1. Đinh Thị Luyện                    Sinh năm: 1983      Cử nhân Lịch sử Đảng

                2. Phạm Chí Cường                  Sinh năm: 1985      Cử nhân Chính Trị

                3. Đỗ Thị Thu Hiếu                  Sinh năm: 1987      Cử nhân Sư phạm Văn

* Chức năng: là cơ quan chức năng giúp Hiệu Trưởng trong công tác đào tạo, tổ chức quản lý, triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển sinh, thi kiểm tra, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, chỉ đạo các hoạt động về đào tạo của trường.

* Nhiệm vụ: tổ chức xây dựng mục tiêu, chương trình kế hoạch đào tạo, lập thời khóa biểu cho các loại hình đào tạo chính quy, không chính quy, hợp đồng giáo viên giảng dạy khi cần thiết và theo dõi việc thực hiện.

+ Tập hợp, thống kê, xử lý lưu trữ các thông tin về đào tạo, xây dựng các biểu mẫu theo quy định để báo cáo cho Hiệu trưởng và các đơn vị cấp trên khi cần thiết.

+ Lập kế hoạch đề nghị Ban Giám Hiệu bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên.

+ Tổ chức cho các tổ, giáo viên biên soạn tài liệu giảng dạy, học tập trong nhà trường.

+ Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá giáo viên, xây dựng kế hoạch thực hiện và kiểm tra, dự giờ giảng trong học kỳ, năm học. Kiểm tra thường xuyên đột xuất các giáo viên của phòng, đôn đốc giáo viên, học viên thực hiện các quy chế về giảng dạy và học tập.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục học viên kết hợp giữa nhà trường và gia đình để giáo dục nhân cách cho học viên.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cho học viên đi thực tập sản xuất, các buổi học ngoại khóa, các buổi hội thảo, hội nghị khoa học cấp trường.

+ Triển khai hợp tác liên kết đào tạo, hợp tác khoa học,...đã được Ban Giám Hiệu phê duyệt.


Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com