Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

Mã MH,

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

210

135

75

MH 01

Chính trị

1

II

30

30

 

MH 02

Pháp luật

1

I

15

15

 

MH 03

Giáo dục thể chất

1

I

30

5

25

MH 04

Giáo dục quốc phòng

2

I

45

10

35

MH 05

Tin học

1

II

30

15

15

MH 06

Ngoại ngữ

1

II

60

60

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

1860

532

1328

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật  cơ sở

 

 

460

182

278

MH 07

An toàn lao động

1

I

30

15

15

MH 08

Mạch điện

1

I

75

45

30

MH 09

Vẽ kỹ thuât

1

I

30

10

20

MH 10

Về điện

1

I

30

10

20

MH 11

Vật liệu điện

1

I

30

15

15

MH 12

Khí cụ điện

1

I

45

20

25

MĐ 13

Điện tử cơ bản

1

I

180

60

120

MĐ 14

Kỹ thuật nguội

1

I

40

7

33

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

1400

350

1050

MĐ 15

Thiết bị điện gia dụng

1

II

120

30

90

MĐ 16

Đo l­ường điện

1

I

85

45

40

MĐ 17

Máy điện

1

II

100

60

40

MĐ 18

Sửa chữa và vận hành máy điện

1, 2

II, I

200

20

180

MĐ 19

Cung cấp điện

2

I

90

60

30

MĐ 20

Trang bị điện

2

I

90

60

30

MĐ 21

Thực hành trang bị điện

2

I

240

30

210

MĐ 22

PLC cơ bản

2

II

155

45

110

MĐ 23

Thực tập tốt nghiệp

2

II

320

0

320

 

TỔNG CỘNG:

 

 

2070

667

1403

 

Top

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com