Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học, mô đun (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

210

210

 

MH 01

Giáo dục quốc phòng

1

I

45

 

 

MH 02

Giáo dục thể chất

1

I

30

 

 

MH 03

Pháp luật

1

I

15

 

 

MH 04

Chính trị

2

I

30

 

 

MH 05

Tin học

2

I

30

 

 

MH 06

Ngoại ngữ

2

I

60

 

 

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

 

 

1. 990

600

1. 390

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

 

 

300

300

 

MH 07

Điện kỹ thuật

1

II

45

 

 

MH 08

Cơ kỹ thuật

1

II

75

 

 

MH 09

Vật liệu cơ khí

1

I

45

 

 

MH 10

Dung sai lắp ghép và đo lường

1

II

45

 

 

MH 11

Vẽ kỹ thuật 1

1

II

45

 

 

MH 12

Vẽ kỹ thuật 2 (Acad)

2

II

45

 

 

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

 

 

1. 690

300

1.390

MĐ 13

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

1

 I

30

25

5

MĐ 14

Nhập nghề Cắt gọt kim loại

1

I

30

20

10

MĐ 15

Gia công nguội cơ bản

1

I

80

10

70

MĐ 16

Tiện cơ bản.

1

I

140

30

110

MĐ 17

Tiện trục dài không dùng giá đỡ

1

I

80

10

70

MĐ 18

Tiện kết hợp

1

II

80

10

70

MĐ 19

Tiện lỗ

1

II

95

15

80

MĐ 20

Tiện côn

1

II

80

10

70

MĐ 21

Tiện ren tam giác

1

II

100

10

90

MĐ 22

Tiện ren truyền động

2

I

100

10

90

MĐ 23

Tiện định hình

2

I

85

5

80

MĐ 24

Tiện chi tiết có gá lắp phức tạp

2

I

110

20

90

MĐ 25

Gia công trên máy tiện CNC

2

II

150

45

105

MĐ 26

Bào mặt phẳng

1

II

80

10

70

MĐ 27

Bào rãnh, bào góc

2

I

85

15

70

MĐ 28

Phay mặt phẳng

2

I

75

15

60

MĐ 29

Phay rãnh, phay góc

2

I

80

10

70

MĐ 30

Phay bánh răng, thanh răng

2

II

70

10

60

MĐ 31

Gia công trên máy mài phẳng

2

I

70

10

60

MĐ 32

Gia công trên máy mài tròn

2

II

70

10

60

 

Tổng cộng:

 

 

2.200

810

1. 390

Top

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com