Danh Mục
Ngành Nghề Đào Tạo
Đào tạo liên kết
Sinh Viên - Học Sinh
Liên Kết Web Site
 

 

Mã môn học

Tên môn học

Thời gian đào tạo

Thời gian của môn học (giờ)

Năm học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Giờ LT

Giờ TH

I

Các môn học chung

 

 

210

210

 

MH 01

Chính trị

1

I

30

30

 

MH 02

Pháp luật

1

I

15

15

 

MH 03

Giáo dục thể chất

1

I

30

30

 

MH 04

Giáo dục quốc phòng

1

I

45

45

 

MH 05

Tin học

1

I

30

30

 

MH 06

Ngoại ngữ

1

I

60

60

 

II

Các môn học đào tạo nghề bắt buộc

 

 

1.935

600

1.335

II.1

Các môn học cơ sở

 

 

435

290

145

MH 07

Kinh tế chính trị

1

I

90

60

30

MH 08

Luật kinh tế

1

I

30

20

10

MH 09

Soạn thảo văn bản

1

I

45

30

15

MH 10

Kinh tế vi mô

1

I

60

40

20

MH 11

Lý thuyết thống kê

1

I

45

30

15

MH 12

Lý thuyết tài chính

1

II

45

30

15

MH 13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

1

II

45

30

15

MH 14

Lý thuyết kế toán

1

II

75

50

25

II.2

Các môn học chuyên môn nghề

 

 

1.500

310

1.190

MH 15

Quản trị doanh nghiệp

2

I

45

30

15

MH 16

Thống kê doanh nghiệp

1

II

60

30

30

MH 17

Thuế

1

II

60

30

30

MH 18

Tài chính doanh nghiệp

2

I

75

45

30

MH 19

Kế toán doanh nghiệp

2

I

210

105

105

MH 20

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

I

60

30

30

MH 21

Kiểm toán

2

I

30

15

15

MH 22

Tin học kế toán

2

I

60

25

35

MH 23

Thực hành kế toán doanh nghiệp

1

I + II

225

 

225

MH 24

Thực tập nghề nghiệp

2

II

165

 

165

MH 25

Thực tập tốt nghiệp

2

II

510

 

510

Tổng cộng

 

 

2.145

810

1.335

 

Top

Nhập từ khóa tìm kiếm
Tin tức
Tuyển sinh
Trang Chủ  |  Thông Báo  |  Thời Khóa Biểu |  Liên Hệ

Bản quyền thuộc về Truờng Trung Cấp Nghề Dĩ An

Địa chỉ:78 KP Thống Nhất 1,P.Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0650)3733290 Fax: (0650)3733290 - Email: tcnghedian@gmail.com